ADJUDICACIÓ DEL PRIMER COL·LEGI DEL PLA EDIFICANT DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA